Smart Firefox för ditt USB-minne.

Hemsida: Portable Firefox
Artikel hos Tkj: Flera smarta portabla program!
Tips från: WindowsNytt 2009-09-11

[tags]Firefox,webbläsare,gratisprogram,portabelt[/tags]